Scoville eller SHU (Scoville Heat Units) är ett sätt att mäta den upplevda hettan hos chili. Skalan uppfanns av Wilbur Scoville år 1912.

Det som faktiskt mäts är koncentrationen av ämnet capsaicin. Skalan sträcker sig från 0 till 16 000 000 (rent capsaicin).  Hur man upplever styrkan i praktiken kan dock påverkas av fler ämnen och många faktorer, så mätningar och uppgifter om ”hettan” osv ska endast ses som en vägledning.

Av praktiska skäl har vi valt att skapa en grövre indelning enligt nedan.

Indelning efter hetta:

MILD | 0 - 2.500 SHU

Våra 10 populäraste milda chili-sorter

Slut i lager
18 kr
REA
24 kr 20 kr
12 kr
18 kr
Slut i lager
18 kr
30 kr
Slut i lager
18 kr
18 kr
Slut i lager
12 kr
Se hela sortimentet av frö till mild chili
MEDELHET | 2.500 - 30.000 SHU

Våra 10 populäraste medelheta chili-sorter

REA
Slut i lager

C. annuum

Padron – chili

24 kr 20 kr
EKO
18 kr
12 kr
18 kr
24 kr
REA

C. annuum

Caloro – chili

12 kr 10 kr
24 kr
12 kr
Se hela sortimentet av frö till mycket medelheta chili
HET | 30.000 - 100.000 SHU

Våra 10 populäraste heta chili-sorter

REA
Slut i lager
18 kr 15 kr
Slut i lager
36 kr
REA
12 kr 10 kr
Slut i lager
30 kr
12 kr
30 kr
Slut i lager
24 kr
18 kr
REA
18 kr 15 kr
Se hela sortimentet av frö till heta chili
MYCKET HET | 100.000 - 350.000 SHU

Våra 10 populäraste mycket heta chili-sorter

12 kr
18 kr
12 kr
18 kr
Slut i lager
24 kr
EKO
24 kr
18 kr
EKO
Se hela sortimentet av frö till mycket heta chili
SUPERHET | mer än 350.000 SHU

Våra 10 populäraste superheta chili-sorter

Slut i lager
30 kr
REA
36 kr 30 kr
24 kr
Slut i lager
Slut i lager
30 kr
30 kr
Se hela sortimentet av frö till superheta chili