Scoville eller SHU (Scoville Heat Units) är ett sätt att mäta den upplevda hettan hos chili. Skalan uppfanns av Wilbur Scoville år 1912.

Det som faktiskt mäts är koncentrationen av ämnet capsaicin. Skalan sträcker sig från 0 till 16 000 000 (rent capsaicin).  Hur man upplever styrkan i praktiken kan dock påverkas av fler ämnen och många faktorer, så mätningar och uppgifter om ”hettan” osv ska endast ses som en vägledning.

Av praktiska skäl har vi valt att skapa en grövre indelning enligt nedan.

Indelning efter hetta:

MILD | 0 - 2.500 SHU

Våra 10 populäraste milda chili-sorter

REA
24 kr 20 kr
12 kr
Slut i lager
18 kr
Slut i lager
Slut i lager
Se hela sortimentet av frö till mild chili
MEDELHET | 2.500 - 30.000 SHU

Våra 10 populäraste medelheta chili-sorter

REA
24 kr 20 kr
REA
12 kr 10 kr
Se hela sortimentet av frö till mycket medelheta chili
HET | 30.000 - 100.000 SHU

Våra 10 populäraste heta chili-sorter

REA
Slut i lager
18 kr 15 kr
REA
12 kr 10 kr
REA
18 kr 15 kr
30 kr
Se hela sortimentet av frö till heta chili
MYCKET HET | 100.000 - 350.000 SHU

Våra 10 populäraste mycket heta chili-sorter

Se hela sortimentet av frö till mycket heta chili
SUPERHET | mer än 350.000 SHU

Våra 10 populäraste superheta chili-sorter

REA
Slut i lager
Se hela sortimentet av frö till superheta chili