Citrina – tomat

21 kr

Solanum lycopersicum L.

Antal frö: 35-45 pl
Frömängd: 0,2 gr

I lager