Rose – grekisk lövkoja

kr

Matthiola bicornis (Sibth. et Sm.) DC.

Obs! Dessa fröer har sista försäljningsdag juli 2023.

I lager